Sistemul de coordonate geografice defineşte orice locaţii de pe Pământ prin 2 sau 3 coordonate ale unui sistem de coordonate sferice care este aliniat la axa în jurul căreia se învârte Pământul

      Combinând aceste două unghiuri, poate fi specificată poziţia orizontală a oricărui punct de pe Pământ
      Gradele sunt împărţite în minute (′) şi secunde (″). Există mai multe formate pentru grade, toate fiind în ordinea Lat.-Long.:
      - GM Grade:Minute (49:30.0-123:30.0)
      - GMS Grade:Minute:Secunde (49:30:00-123:30:00)
      - GZ Grade Zecimale (49.5000-123.5000), de obicei cu 4 zecimale.

      Pentru a face conversia de la primele 2 formate la ultimul, gradele zecimale sunt egale cu numărul întreg de grade, plus minutele împărţite la 60, plus secundele împărţite la 3600. La momentul actual gradele zecimale sunt formatul cel mai utilizat.
      Ecuatorul este evident o parte importantă a sistemului de coordonate, reprezentând punctul zero al unghiului latitudine şi punctul aflat la jumătatea dintre poli.
      Coordonate geografice:
      Latitudinea (Lat.) este unghiul dintre orice punct şi ecuatorul. Liniile cu o latitudine constantă sunt numite paralele. Ele trasează cercuri pe suprafaţa Pământului, dar singura paralelă care este un cerc mare este ecuatorul (latitudine=0 grade), cu fiecare pol geografic aflat la 90 de grade (Polul Nord 90° N; Polul Sud 90° S).
      Longitudinea (Long.) este unghiul spre est sau vest al unui punct arbitrar de pe Pământ: Observatorul din Greenwich (Marea Britanie) este considerat punctul internaţional cu longitudine 0 grade. Anti-meridianul Greenwich este atât 180°V cât şi 180°E. Liniile de longitudine constantă sunt numite meridiane. Meridianul care trece prin Greenwich este meridianul primar. Spre deosebire de paralele, toate meridianele sunt jumătăţi de cercuri complete şi nu sunt paralele: ele se intersectează la polul nord şi la cel sud.
      Altitudinea este înălţimea unui punct de pe suprafaţa pământului, considerată în raport cu nivelul mării sau faţă de alt punct de pe suprafaţa terestră.

mouseover